เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

77 หมู่ที่ 12 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี '1515

บจ.นาแปลงใหญ่ ต.บางลี่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน