เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

99/5 หมู่ที่ 2 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี '1517

บจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานคุณภาพ ต.ชอนสารเดช จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน