เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานไฟฟ้า และงานก่อสร้างทั่วไป ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

113 หมู่ที่ 2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี '1524

บจ.สุทธิชัย เอนจิเนียร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน