เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

40 หมู่ที่ 1 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี '1518

บจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ต.เขาสมอคอน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน