เกี่ยวกับบริษัท

การเกษตรพืชผัก ผลไม้ สวนผัก ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

53/2 หมู่ที่ 9 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี '1513

หจ.แปลงใหญ่ผัก ศิลาทิพย์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน