เกี่ยวกับบริษัท

การเกษตรพืชไร่ นา ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

97 หมู่ที่ 7 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี '1523

หจ.นาแปลงใหญ่ข้าว ม่วงค่อม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน