เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืช ทุนจดทะเบียน (บาท) 300000 บาท

ที่อยู่

113/1 หมู่ที่ 4 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี '1525

หจ.แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ยางราก ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน