เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

4/1 หมู่ที่ 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี '1500

หจ.ธ.ธนันณัฎฐ์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน