เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

172/3 หมู่ที่ 11 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี '1517

หจ.แปลงใหญ่ข้าวบ้านชอนสมบูรณ์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน