COVER

เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มบริษัท เค.เอ็ม.เคมีคอล ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทฯ ตามกฎหมายในปี พ.ศ.2539 โดยแรกเริ่มเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายสารทำละลาย และสารทำความเย็น (น้ำยาแอร์) และสินค้าน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ เราได้รับการตอบรับจากตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน จากผลงานความสำเร็จของเรา เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชื่อดังในตลาด ได้แก่ Samsung, Daikin และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมายในด้านความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และการให้บริการลูกค้า ซึ่งทำให้เราได้ผู้แทนจำหน่ายหลักในประเทศไทย

สวัสดิการ

สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.เงินปรับประจำปี (ตามผลงานความสามารถ) 3.โบนัสประจำปี 4.กองทุนสะสมบริษัทฯ/เงินเกษียณอายุ (ตามเงื่อนไขของบริษัท) 5.ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ 6.เบี้ยขยัน 500-1,000 บาท 7.มีรถตู้รับส่งพนักงาน 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี หรืองานเลี้ยงปีใหม่ 10.เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ (งานบวช, งานแต่งงาน, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต, ค่าเยี่ยมคลอด) 11.ฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 12.เบิกใช้ และซื้อสินค้าราคาพนักงาน 13.ชุดฟอร์มพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง) 14.โทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) 15.ค่า Visit (เฉพาะพนักงานขาย) 16.อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ที่อยู่

เลขที่ 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ติดต่อ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ กลุ่มบริษัท เค.เอ็ม.เคมีคอล (KMCG) เลขที่ 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 02-105-0477 ต่อ 3801 มือถือ 0616146469 แฟกซ์ : 02-105-0480 เว็บไซต์ : http://www.kmgcasia.com LINE ID: 0616146469

02-105-0477 ต่อ 3801 มือถือ 0616146469

กลุ่มบริษัท เค.เอ็ม.เคมีคอล (KMCG) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน