เกี่ยวกับบริษัท

รับตัวแทนจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์และที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

130/1 หมู่ที่ 2 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา '1321

บจ.โอพี พาร์ท อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน