เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

68 หมู่ที่ 6 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา '1300

บจ.เอฟเค เมดิคอล อีควิปเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน