เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า ทุนจดทะเบียน (บาท) 7000000 บาท

ที่อยู่

3/1 หมู่ที่ 5 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา '1323

บจ.บรบือ เพาเวอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน