เกี่ยวกับบริษัท

ขายอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

5/18 ถนนโรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา '1300

บจ.บี.เอ็น.ออฟฟิศ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน