เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต ขาย จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

36/6 หมู่ที่ 9 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา '1311

บจ.วันชัย กรุ๊ป 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน