เกี่ยวกับบริษัท

บริการขนส่งคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั่วประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1300000 บาท

ที่อยู่

35/37 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา '1321

บจ.เอกชัยทรานสปอร์ต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน