เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

26/1 หมู่ที่ 5 ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา '1319

บจ.มาลีดา สอบบัญชี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน