เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงาม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

68/611 หมู่ที่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา '1300

บจ.สุพรีม นูทริชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน