เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ของระบบอัตโนมัติ ระบบไฮดรอลิก ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

43/3 หมู่ที่ 4 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา '1316

บจ.ซีเอเอสเค โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน