เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมด้านความบันเทิง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

29/1 หมู่ที่ 8 ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา '1327

บจ.เอส อาร์ เอส เพาเวอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน