เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางแะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

119/18 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา '1300

บจ.อะเคอร์นาร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน