เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทั้งในและนอกอาคาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

27/4 หมู่ที่ 4 ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา '1319

บจ.เอสเอ็นพี 1989 ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน