เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไบโอคลาส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.1989 โดยเริ่มผลิตและส่งออกก้านพันสำลีจากการเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทำให้บริษัท ไบโอคลาส จำกัด เติบโตอย่างมั่นคงและขยายการผลิตที่คลอบคลุมถึงการผลิตอย่างครบกระบวนการของผลิตภัณฑ์สำลีทุกชนิดภายใต้ชื่อ “SUNSHINE” สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ 18 ไร่ ในปี ค.ศ.1994 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายการผลิตจากการผลิตสำลีเพื่ออุปโภคและบริโภคออกมาเป็นผลิตสำลีด้านการแพทย์ภายใต้ชื่อสินค้า “LIN–TECH” ซึ่งต่อมาเป็นได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็ยินดีและต้อนรับลูกค้าที่ต้องการผลิตสินค้าภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง ปัจจุบันบริษัท ไบโอคลาส จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการทำงานภายในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO13485:2003,ISO 9001:2008 , GMPและ พัฒนาระบบอื่นๆไปอย่างต่อเนื่อง www.BioCotton.co.th

สวัสดิการ

1. สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด 2. ชุดฟอร์มพนักงาน 3. เบี้ยขยัน 4. ค่าลักษณะงาน 5. ค่าอาหารกลางวัน 6. ค่าอาหารช่วงโอที 7. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 8. รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการทำงานประจำปี 9. โบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี 10.งานเลี้ยงและจับสลากของขวัญประจำปี

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท ไบโอคลาส จำกัด242 หมู่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120เว็บไซต์: www.BioCotton.co.th

บริษัท ไบโอคลาส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน