เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืช ทุนจดทะเบียน (บาท) 300000 บาท

ที่อยู่

6 หมู่ที่ 4 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา '1314

หจ.แปลงใหญ่ โคกม่วง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน