เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

75/24 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา '1300

หจ.สิงห์อมร โลจีสติกส์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน