เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

94 หมู่ที่ 6 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา '1327

หจ.เกียรติศักดิ์ก่อสร้าง (1998) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน