เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทุนจดทะเบียน (บาท) 900000 บาท

ที่อยู่

30 หมู่ที่ 1 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา '1322

หจ.โชติ อินตะ ขนส่ง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน