เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

155/6 หมู่ที่ 1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา '1300

หจ.ทีเอส โกลบอลริช ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน