เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

98/4 หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา '1300

หจ.เอ แอนด์ ที คอนสตรัคชั่น 2021 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน