เกี่ยวกับบริษัท

ผลิต นำเข้า ส่งออก ตัวแทน จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าแปรรูป สินค้าปรุงรส สินค้าอุปโภค-บริโภค ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

61/224 หมู่บ้าน พรธิสาร 6 หมู่ที่ 8 ซอย1 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี '1217

บจ.เคแอลที 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน