เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

33/5 หมู่ที่ 3ซอย ตะวันออก 14 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.พจน์พล คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน