เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อที่เป็นที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

26/13 หมู่ที่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี '1215

บจ.นำชัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน