เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์อื่นๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

27/61 หมู่ที่ 16 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี '1215

บจ.สบาย ซัพพลาย อินเตอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน