เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจให้บริการก่อสร้าง ต่อเติม รวมถึงการซ่อมแซม ปรับปรุง บ้าน อาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างชนิดอื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

35/368 หมู่บ้าน ภัสสร 3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.เอสแอล มัลติพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน