เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ซื้อมา-ขายไป จำหน่ายพืชผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสมุนไพรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

40/608 หมู่บ้าน พฤกษา B หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.ไอ-แคนนาบิซ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน