เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

261/391 หมู่บ้าน ซื่อตรงโคซี่ หมู่ที่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1211

บจ.เอ.ที. วิน เทค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน