เกี่ยวกับบริษัท

นำเข้า ส่งออก จำหน่าย พืช ผัก ผลไม้ และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

55/58 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.ช้างเซงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน