เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาและบริการติดตั้ง อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างอาคารประเภทต่างๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

31/628 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.ซีแอนด์ซัน(2004)เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน