เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

20/25 หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.เพาเวอร์ ลีเนียร์สตรัคเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน