เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

59/199 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.พิมพ์พิธาน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน