เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป รับจ้างบริการรับเหมาเพื่อดำเนินการต่างๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

114/203 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.ก้าวดี 2015 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน