เกี่ยวกับบริษัท

การติดตั้งไฟฟ้า ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

445/336 หมู่บ้าน พฤกษา 113 หมู่ที่ 4 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.พงศ์พิมุกข์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน