เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน นมเด้ก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเด็ก อาหารเสริมและอุปกรณ์การแพทย์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

33 หมู่ที่ 3 ถนนพิทักษ์สันติ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.ฤทธิกรเภสัช จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน