เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งพัฒนาที่ดินปลูกสร้างซ่อมแซมตัวอาคารอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

54 หมู่ที่ 11 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.สร้างจบ 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน