เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงินเพื่อมาบริหารจัดการ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

79/113 หมู่บ้าน บ้านพนาลี 23 หมู่ที่ 8 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี '1215

บจ.เอม โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน