เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิดและทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

36/18 หมู่ที่ 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.วิภา โคลสเซต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน