เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายปุ๋ย ขายยา เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืช สัตว์เพื่อบำรุงรักษาป้องกันกำจัดศัตรู โรคของพืช สัตว์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

70/253 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.โชเคม กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน