เกี่ยวกับบริษัท

ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

131/182 หมู่บ้าน รื่นฤดี หมู่ที่ 1 ถนนพระองค์เจ้าสาย ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1213

บจ.โฟกัส วาเคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน