เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

27/159 หมู่บ้าน มาลีรมย์ 5 หมู่ที่ 7 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.อิเลแพลนท์ เพาเวอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน