เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดินจากแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงเล็ก เพื่อการอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

39/30 หมู่ที่ 5 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.รุ่งไทยซิโนเรียลเอสเตท จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน